پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ - Thursday 28 September 2023

اعضای هیئت مدیره (دوره سوم)

(سالهای 1391 تا 1394)

 

آدرس الكترونیكی

سمت سازمانی

نام

تصویر

alagheband@ircomas.org 

رئیس هیئت مدیره

ایرج علاقه بند- سوابق 1278-iraj-alaghenad
jalili@ircomas.org

نایب رئیس هیئت مدیره

حمید جلیلی- سوابق
movahed@ircomas.org

خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره

حمیدرضا موحد- سوابق
esfandyari@ircomas.org عضو اصلی هیئت مدیره کیومرث اسفندیاری- سوابق
sheykholeslami@ircomas.org عضو اصلی هیئت مدیره فریدون شیخ الاسلامی- سوابق
hodjati@ircomas.org عضو اصلی هیئت مدیره رضا حجتی- سوابق
hashemi@ircomas.org عضو اصلی هیئت مدیره سید حمید رضا هاشمی- سوابق
zahiremami@ircomas.org عضو علی البدل هیئت مدیره حمیدرضا ظهیرامامی- سوابق
naddaf@ircomas.org عضو علی البدل هیئت مدیره حسن نداف- سوابق
mousavi@ircomas.org  عضو علی البدل هیئت مدیره سید محمدرضا موسوی اصفهانی- سوابق

تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات