جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ - Friday 31 March 2023

اعضای هیئت مدیره (دوره چهارم)

(سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷)

 

آدرس الکترونیکی

سمت سازمانی

نام

تصویر

alagheband@ircomas.org 

رئیس هیئت مدیره

ایرج علاقه بند- سوابق
roham.rafiee@ut.ac.ir

نایب رئیس هیئت مدیره

رهام رفیعی- سوابق
M.Alipour@Yashm.net

خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره

محمد عالیپور
rh@arshiaam.com عضو اصلی هیئت مدیره رضا حجتی- سوابق
عضو اصلی هیئت مدیره سید امیر هاشمی
ah_bazargani@yahoo.com عضو اصلی هیئت مدیره احمد هدایت بازرگانی- سوابق
 mehdifiruzi@hotmail.com عضو اصلی هیئت مدیره مهدی فیروزی
عضو علی البدل هیئت مدیره سید محمود رحمتی

—-

عضو علی البدل هیئت مدیره محمد رضا نائبی

تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات