شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ - Saturday 22 June 2024

در سال 1381 میزگردی با عنوان  پرسش و پاسخ  نشست پایانی سمینار كامپوزیت در مركز پژوهشگاه پلیمر ایران واقع در اتوبان كرج  با شركت تنی چند از دست اندركاران صنعت كامپوزیت كشور از جمله آقایان ناصر بزرگزاده مدیرعامل شركت شناور سازی كرمان خودرو و حمید رضا هاشمی مدیر عامل شركت اچ بی كامپوزیت برگزار گردید.  در پاسخ به پرسشی از طرف یكی از حضار در سمینار، پیشنهاد تاسیس انجمنی كه “تنها صدای صنعت كامپوزیت” در ایران  باشد توسط آقای حمید رضا هاشمی  مطرح گردید كه مورد استقبال حاضرین در این نشست قرار گرفت.  متعاقباً درهمان سال طی بازدیدی كه آقایان  ناصر بزرگزاده و حمید رضا هاشمی از مجموعه شركت صنایع شیمیایی بوشهر  بعمل آوردند موضوع تاسیس انجمن كامپوزیت ایران با آقای رضا حجتی مدیر  فنی، تحقیقات و تولید شركت صنایع شیمیایی  بوشهر نیز مطرح و بدین صورت اولین هستۀ تاسیس انجمن فوق شكل گرفت.

پیرو این توافق اولیه،  طی جلسه ای كه آقایان  حمید رضا هاشمی و كیومرث اسفندیاری مدیر تحقیق و توسعه شركت نور ایستا پلاستیك در دفتر شركت اچ بی كامپوزیت داشتند مقرر گردید هر یك از آقایان از تعداد دیگری از دست اندركاران صنعت كامپوزیت كشور جهت برگزاری اولین نشست اقدام نمایند كه بدین منظور در تاریخ 26 شهریور 1381با حضور 6 نفر از دست اندركاران این صنعت به نامهای آقایان ناصر بزرگزاده، ایرج علاقه بند مدیریت عامل شركت چكاد، محمد زاهدی مدیریت عامل شركت صنایع زاهدی، رضا حجتی، كیومرث اسفندیاری و حمید رضا هاشمی  جلسه ای در محل لابی هتل لاله تهران برگزار گردید و نشستهای بعدی با شركت همین افراد تا چندین جلسه ادامه یافت.

بر اساس پیشنهادی كه طی برگزاری این جلسات مطرح گردید از آقایان محمد عالی پور مدیریت عامل شركت رنگ و رزین یشم، ابراهیم مباهات مدیریت عامل شركت نورایستا پلاستیك، فریدون شیخ الاسلامی مدیریت عامل شركت صنایع شیمیایی بوشهر، و نادر توكلی مدیر بازرگانی شركت نورایستا پلاستیك نیزجهت پربارترشدن تصمیمات انجمن دعوت به عمل آمد.

جلسات 10 نفره  پس از چند دوره برگزاری با پیشنهاد آقای نادر توكلی جهت دعوت از آقای  محمود مهرداد شكریه مدیریت عامل موسسه كامپوزیت ایران شكل نهایی هیئت موسس را به خود گرفته و این هیئت نیز پس از برگزاری چندین نشست با پیشنهاد آقای محمود مهرداد شكریه و توافق سایر اعضاء با نام “انجمن كامپوزیت ایران” جهت ثبت نام خود در لیست انجمنهای وزارت كشور اقدام نمود.  از این زمان به بعد هیئت  موسس انجمن تا زمان برگزاری اولین مجمع عمومی در تاریخ 2 تیر 1383 كه طی آن اولین هیئت مدیره انجمن انتخاب گردید به فعالیت خود ادامه دادند. مراحل نهایی ثبت انجمن كامپوزیت ایران در كمیسیون ماده 10 وزارت كشور بصورت همزمان ادامه داشت و پروانه فعالیت این انجمن صنفی تخصصی در تاریخ 24 تیر 1385 توسط وزیر كشور امضاء و صادر گردید.

لیست اعضاء هیئت موسس  (به ترتیب حروف الفبا) :

1-      آقای كیومرث اسفندیاری

2-      آقای ناصر بزرگزاده

3-      آقای رضا حجتی

4-      آقای محمد زاهدی

5-      آقای محمود مهرداد شكریه

6-      آقای فریدون شیخ الاسلامی

7-      آقای محمد عالی پور

8-      آقای ایرج علاقه بند

9-      آقای ابراهیم مباهات

10- آقای سید حمیدرضا هاشمی


تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات